VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

پیام مدیر عامل

به نام خدا

به حول و قوه الهي و با همكاري خوب اعضاي محترم پروژه 87 واحدی موحدي انشااله طي روزهاي شنبه تا سه شنبه مورخ 95/07/24 لغايت 95/07/27  انتخاب واحدهاي مسكوني توسط اعضاء به صورت حضوري و طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد . اعضاي محترم با رؤيت نقشه هاي موجود در سايت وبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب واحدخود اقدام نمايند . لازم به ذكر است در اين مرحله تنها كساني كه موجودي خود را تكميل نموده اند حق انتخاب داشته و سايرين هر چه سريعتر نسبت به تكميل موجودي به ميزان 50 ميليون تومان حداكثر تا قبل از انتخاب واحد اقدام نموده و واحد خود را انتخاب نمايند . بديهي است در صورت عدم تكميل موجودي تا سقف تعيين شده مشمول جريمه تأخير شده و بعد از 3 ماه امتياز لغو و به نفرات بعدي واگذار خواهد شد .  روابط عمومي شركت تعاوني سرمايه گذاري مسكن و ساخت و ساز كاركنان گل گهر